• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Бібліотека
Паспорт Єрківської шкільної бібліотеки
Найменування закладу освіти Єрківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Героя України В.М.Чорновола
Прізвище, ім'я, по батькові керівника закладу освіти Онатій Валерія Тіборівна
Загальні відомості
Прізвище, ім'я, по батькові завідувача бібліотеки Продан Алла Василівна
Контактний телефон бібліотеки 0976369816
Електронна пошта бібліотеки alla.prodan11@gmail.com
WеЬ-сторінка бібліотеки (за наявності) http://yerky-school.edukit.ck.ua
Матеріально-технічні умови діяльності бібліотеки
Загальна площа бібліотеки, з неї: 28 кв.м
абонемент 5 кв.м
читальний зал 3 кв.м
Наявність книгосховища для навчального фонду так
Оргтехніка комп’ютер
Вихід в Інтернет (кількість комп’ютерів) так
Основні показники діяльності бібліотеки
Основний бібліотечний фонд (без урахування підручників), з них: 4506
книги та брошури 4480
періодичні видання (всього назв) 26
для учнів 1
для педагогів 24
для бібліотечних працівників 1
Фонд підручників, з них: 9194
для учнів 1 -4-х класів 3203
для учнів 5-9-х класів 4024
для учнів 10-11 -х класів 1967
Робота з користувачами
Загальна кількість користувачів (станом на 01.11.2019 р.), з них: 585
учні 532
педагоги 46
батьки 7
Кількість відвідувань (середня за місяць) 182
Кількість книговидач (середня за місяць) 391
Директор школи Онатій В.Т.

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС

«ШКІЛЬНА БІБЛІОТЕКА»

номінація

«БІБЛІОТЕКА – Т ЕРИТОРІЯ ЧИТАННЯ»

тема:

«Виховання в учнів

любові до книги та читання»

Продан Алла Василівна

завідувач бібліотеки

Єрківського закладу

загальної середньої

освіти І-ІІІ ступенів

імені Героя України

В.М.Чорновола

Смт. Єрки

Катеринопільського району
Черкаської області

ЗМІСТ

Вступ ………………………………………………………………………….......……....... 2

Розділ І. Шляхи виховання любові до книги та читання :

1.1.Робота з читачами…………………………………………………………. …….... 6

Розділ ІІ. Масові заходи ……………………………………………………….... ...16

2.1 Книжкові виставки в бібліотеці………………………………………......... 20

2.2 Бібліотечні уроки………………………………………………………............. 23

2.3.Індивідуальна робота………………………………………………………….... 24

2.4. Співпраця з батьками………………………………………………………….... 25

V. Висновки……………………………………………………………………............. 27

VІ. Додатки……………………..…………………………………………………. ........28

VІІ Список використаних джерел……………………………………………..... 55

Вступ

Розвивайте в людині любов до

читання, надавайте їй можливість задовольняти її, і вона неодмінно буде щасливою.
Джон Гершель

Діти і книга. Яку роль відіграє читання в житті юного покоління? Це питання хвилює не тільки бібліотекарів, а й батьків, освітян, громадськість , які з тривогою говорять про те, що діти дедалі менше читають. В Україні набирає темпів процес «криза читання», що був у 90-ті роки минулого століття в Європі та Америці. Дитяче читання — явище не просте, це не тільки засіб отримання необхідної інформації, а й середовище спілкування, самопізнання, збагачення знаннями про життя різних людей і, звичайно, джерело насолоди. На читання сьогодні впливають економічні фактори, технічний рівень розвитку суспільства, стан видавничої справи, книжкової торгівлі, бібліотечної справи, рівень освіти читачів-дітей, наявність у них вільного часу.

Книги здатні творити чудеса, вони знайомлять нас із минулим, допомагають більше дізнатися про науку, культуру, мистецтво, дозволяють навіть зазирнути в майбутнє. Саме бібліотека є головним провідником виховання любові до книги, повсякденної потреби в читанні, в поповненні знань, отриманих на уроках.

У новому законі «Про загальну середню освіту» важливе місце відводиться культурно-виховній і просвітницькій роботі в закладах загальної середньої освіти. Шкільна бібліотека є важливим засобом і формою втілення в життя цих вимог. Саме вона сприяє формуванню культури, саморозвитку особистості, підвищенню освітньої, інформаційної, виховної, пізнавальної, інтелектуальної діяльності школярів. У наш час бурхливого наукового та технічного прогресу обсяг інформації дуже великий і головними джерелами інформації в ХХІ столітті є книга і комп`ютер.

Але аналіз тенденцій останніх років дозволяє зробити висновок про падіння в суспільстві цікавості до читання, втраті його престижу, зниження рівня читацьких переваг і мотивацій. Сьогодні дуже багато людей практично не звертаються до книг, не читають газет. Кількість сімей, що не мають особистих бібліотек, збільшилася. Формується покоління батьків, що не читають. В Україні набирає темпів процес «криза читання», що був у 90-ті роки в Європі та Америці.[6]

Нині друкована книжка втрачає позиції у рейтингу потрібних для навчання та відпочинку речей, поступаючись Інтернету, комп’ютерним іграм. За даними соціологічних досліджень, лише 25 % українців є активними читачами.[10]

Сьогодні у світі спостерігається глобальне падіння інтересу до читання, особливо серед молоді, пов’язане з бурхливим розвитком комп’ютерних технологій, зростанням впливу Інтернет - культури. Подібна ситуація складається також у нашій країні, і це викликає занепокоєння в українському суспільстві.

За останні десятиліття сформувалося покоління молодих людей, які незнайомі з книгою, вважають читання заняттям «старомодним» та непрестижним.

Ця тема стала особливо актуальною зараз, коли у кожного нашого читача в будинку є телевізор, у кожного другого - комп’ютер,планшет,мобільний телефон.

На жаль, ця тенденція спостерігається і в нашій школі. Сьогодні в бібліотеку учні приходять в основному за отриманням інформації для виконання завдання з того чи іншого предмета. Діти, особливо старших класів, майже не цікавляться художньою літературою, або беруть твори ,які є в ЗНО.

Метою моєї повсякденної роботи є бажання допомогти сучасним учням зрозуміти, що книга і в наш час залишається найавторитетнішим джерелом інформації; навчити їх швидко вибирати в бібліотеці книги або статті, користуватися бібліотекою, її фондами; сформувати в учнів навики користування Інтернетом; підвищити читацьку культуру учнів.

Мета передбачає розв’язання таких завдань:

- організувати освоєння теоретичних і методичних підходів до виховання в учнів інтересу до читання;

- здійснити спостереження за підвищенням культури читання;

- стимулювати читання;

- сформувати вміння самостійно шукати інформацію з різних джерел;

- сформувати навички незалежного бібліотечно-інформаційного користувача та навичок критичного мислення;

- розвивати уміння використовувати на практиці інформацію незалежно від виду,формату, носія;

- розвивати особистість дитини;

- допомогти учням виробляти навички самостійної роботи з книгами та іншою інформацією одержаною в бібліотеці;

- прищепити навички систематичного читання, вміння правильно читати з метою засвоєння різноманітного матеріалу для постійного підвищення загальноосвітнього рівня.

Як же підняти інтерес до книги і читання?

Це дуже серйозне питання, його не можна вирішити тільки на рівні школи чи бібліотеки, воно є пріоритетом держави й сім’ї. Поки держава не зрозуміє, що освічених, сучасних людей не виховати на книгах 20-30-річної давнини, поки вона не повернеться обличчям до проблеми належного комплектування шкільних бібліотек необхідною літературою, періодичними виданнями, технічними засобами, комп’ютерами, важко казати про якісь великі досягнення.
Для вирішення цих завдань необхідна конструктивна державна політика в галузі бібліотечної справи та книговидавництва, бо читання є стратегічно

важливим елементом культури, інструментом підвищення інтелектуального потенціалу нації.

Шляхи виховання любові до книги та читання.

Робота з читачами

Книги - морська глибина:

Хто в них пірне аж до дна,

Той, хоч і труду мав досить,

Дивнії перли виносить.

І. Франко

В усі часи бібліотека була і буде найкращим провідником у світі книг. Бібліотека - скарб людський. А книга - це діамант. Книга - чудове надбання людства, кращий порадник і друг.

Незважаючи на сучасні інформаційні технології, книга була і залишається основним інформаційним джерелом. Спілкування з нею допомагає не тільки оволодіти певними знаннями, але й прилучає до культурних надбань і цінностей. Тому весь зміст своєї роботи я спрямовую на залучення дітей до читання як до захоплюючої, але серйозної розумової роботи.

У своїй роботі я керуюся Законом України «Про середню освіту», Законом України «Про бібліотеки й бібліотечну справу», Положенням «Про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу», Концепцією Державної цільової програми підтримки та розвитку читання ».[3; 4; 8; 5]

Всю свою роботу проводжу згідно річного плану, спрямовую її, виходячи з основних документів про школу, прагну якісно, систематично і своєчасно вести обслуговування читачів, формувати й задовольняти читацькі інтереси. Своїм найважливішим завданням я вважаю: задоволення читацьких потреб у книзі та інформації; пошук інноваційних форм популяризації книги; формування у дітей любові до книги, читання та бібліотеки.

Пріоритетними напрямками в моїй роботі є:

- вивчення читацьких інтересів;

- індивідуальна та колективна робота з читачами;

- формування у читачів бібліотечно-бібліографічної грамотності;

- інформаційне обслуговування;

- популяризація книги.

Прийшовши працювати в шкільну бібліотеку, я поставила собі за мету зробити все можливе, щоб мої читачі дружили з книгою, щоб із книги, як із найчистішого джерела, черпали знання і з непідробним інтересом входили в широкий і багатогранний світ, який відкриває книга.

Але згодом я помітила, що з року в рік, простежується така тенденція, як поступове зниження інтересу до друкованого слова, спад престижу читання; зменшення числа тих, хто віддає перевагу читанню у вільний час; зростання кількості дітей, які обмежуються читанням літератури, пропонованої тільки шкільною програмою.

Чому ж дітям так необхідне читання? Як прищепити учням любов до книг? Поєднуючи традиційні та нетрадиційні форми роботи, я постійно працюю над тим, аби заохочувати учнів до читання, зацікавити їх книгою, процесом пізнання, стимулюю їх до використання книг, що є у бібліотеці.

Зважати на вікові особливості дітей - обов’язкова умова успішного керівництва читанням.[7,8] Учнів різного шкільного віку я обслуговую по-різному. Для першокласників організовую екскурсії до бібліотеки «Подорож в країну книги», під час яких розповідаю про правила поводження в бібліотеці, про те, що потрібно бережно відноситись до книг.[Додаток 1]

В кінці кожної екскурсії проводжу невеличку вікторину «З якої казки ?»

Діти в цьому віці тільки-но опановують техніку читання і ще не є читачами в повному розумінні цього слова; вони скоріше слухачі і книжку беруть, щоб розглядати в ній малюнки. Вони дуже люблять, коли дорослі читають їм книжки, люблять розгадувати загадки, вчити напам’ять вірші. Готові незліченну кількість разів слухати казку, що їм сподобалась. Дитина просить повторити давно відоме, бо щоразу під час нового читання чи оповіді переживає найрізноманітніші почуття: подив, жаль, співчуття, радість, захоплення.

Для учнів других класів проводжу екскурсію «Мандрівка по книжковому місту», під час якої розповідаю дітям правила бережливого ставлення до книги, користування бібліотекою, розповідаю про перші бібліотеки, про те що потрібно систематично читати.Наприкінці екскурсії кожного учня записую до бібліотеки. Діти радіють, почувають себе дорослими. Їм дуже подобається самостійно добирати книжечки.

У середніх класах я часто проводжу бесіди «Про що ти любиш читати». Діти із задоволенням розповідають про свої улюблені книжки. Під час обговорення з’ясовується, що в багатьох учнів є домашні бібліотеки, що діти є читачами не тільки шкільної, а ще й відвідують селищну бібліотеку. Наприкінці бесіди проводжу підсумок, зачитую прізвища найкращих читачів класу.

Діти залишаються задоволеними, і це спонукає учнів, які мало читають, частіше відвідувати бібліотеку.

Школярам, які люблять малювати пропоную взяти участь в конкурсах малюнків «Добро перемагає зло», «Я малюю казку», «Казковий калейдоскоп», «Мій улюблений герой твору». Діти самостійно відтворюють те, що їм найбільше сподобалося та збереглося в їхній пам’яті, малюють улюблених героїв книжок.

Згодом роблю цікаві виставки.

Всю свою роботу погоджую з учителями. Тісна співпраця бібліотекаря та вчителя іде на користь обом сторонам. Учителям це допомагає ефективніше прилучати дітей до активної самостійної роботи, дає змогу навчати їх працювати з книгою. Щодо бібліотекаря, то зв’язок з учителем сприяє тісному контакту з дітьми для подальшої індивідуальної роботи, спільного проведення масової роботи. Цікаво в ігровій формі проходять свята Книги та Казки, театральні вистави « Ріпка на новий лад» та « Пан Коцький», інсценізація казок «Соломяний бичок», « Ріпка», «Пан Коцький» для учнів молодших класів. Діти охоче беруть участь у вікторинах «З якої казки герой ?», брейн - ринг «Подорож до країни Читландії», в іграх «Двері, казко, відчиняй», «Вгадай назву казки по жартівливому опису», «Чиї це речі?»та ін. [Додаток 2]

В середніх та старших класах в цікавій формі проводжу квести, турніри ерудитів « Багато читаємо - багато знаємо!», КВК «Мандри сторінками книг», «Книжку читай – розуму набирай!»,конкурси читців
" Твори добро на радість людям" та на кращого виконавця творів Т.Г.Шевченка, ігри «Найуважніший читач», «Впізнай героя», вікторини «Сторінками життя Т.Г.Шевченка», «Міфи Давньої Греції», «Сторінками улюблених книг», та ін. .[Додаток 3,6]

Цікаво була проведена зустріч з нашими землячками – поетесою Катериною Вербівською та письменницею Тетяною Брукс.

Також у школі традиційними стали проведення Всеукраїнського місячника бібліотек, тижня казки, тематичні місячники та предметні тижні. Я завжди беру активну участь у проведенні цих заходів: проводжу різноманітні свята,змагання,вікторини, готую виставки літератури.

Підбираючи літературу, намагаюсь якнайшвидше розкрити тему, знайти нову літературу, використовуючи при цьому картотеку газетних та журнальних статей, адреси освітніх сайтів в Інтернеті, тематичні папки. Ось деякі назви тематичних папок, які є в бібліотеці: «Наш земляк Т.Г.Шевченко», «Професій тисячі - одна із них твоя», «Гетьмани України», «Хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього», «Гетьмани України»; «Скажемо пожежі – ні!»;

«Наша мова – диво калинове», «Чорнобиль не має минулого», «Звичаї та побут нашого народу», «Мій край, моя історія жива», «За здоровий образ життя» та ін.

Бібліотекар школи не може якісно і повноцінно працювати без допомоги учнів. Активна участь дітей у роботі бібліотеки допомагає не тільки бібліотекарю, але й сприяє зростанню зацікавленості дітей у бібліотеці та книзі.

Тому при бібліотеці діє гурток «Юні бібліотекарі». До нього входять учні, що люблять працювати в бібліотеці. Вони беруть участь у обслуговуванні учнів молодших класів: допомагають вибрати цікаву книгу, вчать, як правильно це робити, записують книги у формуляри читачів. Також діти з задоволенням допомагають організовувати конкурси, свята, виставки, розставляти книги на полицях, виявляти боржників, випускають газету «Вісті із шкільної бібліотеки», беруть участь в рейдах перевірках стану збереження шкільних підручників та інш.

Я вважаю, що ефективність бібліотечно-бібліографічного обслуговування користувачів залежить від того, наскільки добре бібліотекар знає читацькі симпатії та запити. Тому кожного року намагаюсь вивчати читацькі інтереси за допомогою таких форм роботи як анкетування та опитування . Так, наприклад : щоб виявити , якими книгами цікавляться діти, було проведено опитування : «Про що б ви хотіли прочитати?» (5-11 класи), «Яким джерелам пошуку ви віддаєте перевагу?».

Проаналізувавши результати опитування «Яким джерелам пошуку ви віддаєте перевагу?». я зробила висновок, що пріоритетним джерелом пошуку інформації серед учнів 9-11 класів є Інтернет, так, як, на жаль, склад бібліотечного фонду не може повністю задовольнити всі потреби учнів .

Про що ви хотіли б читати?

Проаналізувавши результати опитування «Про що б ви хотіли прочитати?» мені стало зрозуміло, що найбільше цікавляться учні школи книгами про кохання, пригоди та фантастику.

Щоб пізнати думку читачів про те , чи люблять вони читати, чим вони займаються у вільний час, книгам якого жанру надають перевагу , я провела анкетування «Книга в твоєму житті» і з’ясувала, що в вільний час учні, що взяли участь в опитуванні, проводять біля компютера, дивляться відео та слухають музику (43,4 %), 25,3 % - надає перевагу читанню для душі, 35 % присвячує вільний час комп’ютеру, 23,5 % займаються домашніми справами, ще 22,6 % прогулюється на природі, 15,3 % відвідує дискотеки , 16 % займається спортом, 11 % має особисте хобі. [Додаток 4]

Результати анкетування надали також мені можливість дізнатися, з якою метою діти читають книги та відвідують бібліотеку , книг якої тематики більше хотіли б бачити на полицях нашої бібліотеки та багато іншого, цікавого для мене.

Мотиваційне есе учасника Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека - 2020» Продан Алли Василівни Так, я книгар. Не лікар, не аптекар, Не інженер, не кухар, не банкір… Я – більше: я Книгар! Бібліотекар! На заздрість всім, всьому наперекір! Петро Гоць В зв’язку з сучасним реформуванням освіти, під впливом процесів інформатизації змінюється цільове призначення завдань освіти. Важливим засобом і формою втілення в життя цих завдань в першу чергу є і шкільна бібліотека. Шкільний бібліотекар – є вчителем , вихователем, провідником у світ знань. У нашому сучасному світі наша професія потребує постійного вдосконалення своїх умінь та навичок. Це і є основною моє причиною участі в конкурсі « Шкільна бібліотека – 2020». Я хочу поділитися своїм досвідом роботи з колегами та навчатися чогось нового й цікавого в них. Участь в цьому конкурсі – це хороша можливість презентувати себе, висвітити великому колу людей свої надбання, продовжувати навчатися і здобувати нові знання, використовувати їх у своїй роботі. Як, мабуть , і всі учасники конкурсу, я вважаю, що моя робота найкраща і гідна перемоги. Прийшовши працювати в шкільну бібліотеку, я поставила собі за мету зробити все можливе, щоб мої читачі дружили з книгою, щоб із книги, як із найчистішого джерела, черпали знання і з непідробним інтересом входили в широкий і багатогранний світ, який відкриває книга, жили за давно встановленим мудрим законом: ні дня без читання! Я дуже люблю свою роботу і не уявляю своє життя без школи, дітей, без своєї рідної бібліотеки – царства книг. Це мій дім. Вважаю, що місія бібліотеки та роботи бібліотекаря полягає в накопиченні, створенні, збереженні власних і світових інформаційних ресурсів, що відповідають вимогам навчального процесу і науково-дослідної роботи в школі, забезпеченні інформаційних потреб учнів, вчителів школи відповідно до принципів доступності, оперативності, інформативності і комфортності. Гасло моєї діяльності: “ Кожному учневі - книгу! Кожній книзі – читача!». В своїй щоденній роботі я намагаюсь формувати в учнів інтерес до навчання та читання, спонукаю їх оволодіти культурою читання, створюю належні умови для сприймання, розуміння й оцінки прочитаного, намагаюсь зацікавити кожного процесом читання,прививаю моїм читачам гарний смак, розвиваю пізнавальні здібності . З метою виховання в учнів інтересу до читання , стали традиційними в нашій школі такі заходи, як екскурсії-знайомства з бібліотекою, індивідуальні та групові бесіди, вікторини, конкурси на кращого читача школи та кращий читаючий клас, бібліотечні уроки, огляди нової літератури, аналізи читання, брейн - ринги , квести та інші заходи. Проведення всіх цих заходів я висвітлюю в своєму блозі, який веду з 2014 року. Блог дає мені можливість рекламувати різноманітні послуги бібліотеки, розповсюджувати бібліотечні новини, став джерелом професійної інформації, майданчиком для спілкування з користувачами, шляхом підтримки діалогу через пости та коментарі. На питання “ Якою я бачу свою шкільну бібліотеку в найближчі роки ?”, хочу відповісти словами американського бібліотекознавця Мелвіла Д’юї: “ Якщо стара книгозбірня була джерелом, до якого йшли всі спраглі знань, то нова – це водогін, що розносить живильну вологу по домівках ”. Бібліотеку свого шкільного закладу, через 3 роки, я хотіла б бачити з модернізованою інфраструктурою: просторим, зручним, гарно освітленим приміщенням , де є зона відпочинку, сучасним обладнанням (мультимедійною дошкою, телевізором, ксероксом, сканером, сучасними комп’ютерами) , оновленим бібліотечним фондом та оцифрованими каталогами та фондами. Вірю, що шкільна бібліотека перетвориться у життєво важливий ресурсний центр для всієї шкільної родини – учнів, вчителів і батьків, що впливатиме на них і сприятиме зростанню інтелектуального учня. Що вже зроблено? У нашій шкільній бібліотеці дуже гарно й затишно. Великі вікна, світле , але мале приміщення. Кімната поділена на спеціальні зони: абонемент та читальна зала, є комп`ютер,який підключено до мережі інтернет. Постійно оновлюються виставки, організовуються свята, зустрічі, вікторини, проходять акції «Подаруй книгу шкільній бібліотеці» та інші. Актив бібліотеки бере участь у роботі книжкової лікарні , у проведенні різноманітних заходів та проведенні рейдів перевірки стану збереження шкільних підручників. Свій фаховий рівень підвищую шляхом самоосвіти, вивченням новинок літератури, пройшла курс професійної перепідготовки в 2017 році в Черкаському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради ( 120 годин), а також: - закінчила онлайн -курс «Критичне мислення для освітян» (30 годин)- 2017р., - брала участь у Інтернет – семінарі « Роль шкільної бібліотеки у національно- патріотичному вихованні дітей та молоді» - квітень 2017р. - брала участь в обласному семінарі « Осучаснення роботи бібліотеки через підвищення професійної майстерності бібліотекарів закладів загальної середньої освіти» - 10.10.2018р. - брала участь в Всеукраїнському вебінарі «Шкільна бібліотека – центр творчого розвитку дитини» (до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського) (4.12.2018р.), -онлайн –курс ЕДЕРА для вчителів початкової школи (60 годин) - 2019р., - у вебінарі « Читати модно: як заохотити школярів до читання» - ( 2 години- 18.03.2019р.), - брала участь у Інтернет – семінарі «Бібліотека Нової української школи – простір для освітніх можливостей кожного учня» - 2020р. Була нагороджена : -Дипломом Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради за активну участь у проведенні Всеукраїнського місячника «Шкільна бібліотека - за здоровий спосіб життя» -2017 р. - Дипломом Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради за активну участь у проведенні Всеукраїнського місячника «Шкільна бібліотека - центр творчого розвитку дитини» (до100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського)» - 2018 р. Професія «Бібліотекар» не вмре! Сподіваюсь на те, що крилата фраза «Як пройти до бібліотеки?» буде актуальною ще для багатьох поколінь!

Новорічні чобітки

Традиція вішати напередодні новорічно-різдвяних свят на камін, вікно, вхідні двері або просто в кімнаті спеціальний різдвяний чобіток прийшла до нас з Америки і Європи і міцно прижилася у нас. І хоча подарунки нашим дітлахам не приносить Санта Клаус в ті самі чобітки, а робить це як і раніше Дід Мороз, подібна прикраса виглядає в кожному будинку дуже стильно і святково. Ось і ми з дівчатками вирішили, зшити для своєї оселі щось подібне. І ось що ми виготовили.

До уваги учнів 10-11 класів

Сьогодні наша шкільна бібліотека отримала шкільні підручники: 1.О.Гісем Всесвітня історія -рівень стандарту-11 клас 2.В.Туташинський Технології- рівень стандарту-10 (11) клас 3.Й.Ривкінд Інформатика -- рівень стандарту-10 (11) клас 4.Л.Масол Мистецтво-- рівень стандарту,профільний рівень -10 (11) клас 5.Ю.КовбасенкоЗарубіжна література - профільний рівень - 11 клас

Тиждень безпеки дорожнього руху

Кожна дитина почуває себе у безпеці тоді, коли знає, як правильно діяти у тій чи іншій екстремальній ситуації. Сьогодні, навчаючи дітей правилам дорожнього руху, ми закладаємо надійний фундамент знань на майбутнє. З метою посилення профілактичної та роз’яснювальної роботи, підвищення рівня культури поведінки дітей на дорогах з 11 по15 листопада 2019 року в нашій школі проходить Тиждень безпеки дорожнього руху. Результат пошуку зображень за запитом "тиждень дорожнього руху" З цієї нагоди в бібліотеці школи організована книжкова виставка, головною метою якої є: формування позитивного ставлення до вимог безпеки в учасників дорожнього руху; обґрунтування важливості дотримання безпечної та відповідальної поведінки на дорозі задля збереження життя та здоров'я школярів.

Ювілей видатного сатирика

З нагоди відзначення 130-річчя від дня народження видатного українського письменника-сатирика Остапа Вишні (Павла Губенка, 31 жовтня (13 листопада) 1889 – 28 вересня 1956 р.). в нашій шкільній бібліотеці підготовлено книжкову виставку «Неперевершений майстер гумору – Остап Вишня». Остап Вишня – народний гуморист, його гумор глибоко національний. Мова його творів глибоко народна, колоритна, поетична, дотепна й гостра. Запрошуємо наших читачів до бібліотеки, щоб поринути у чарівний світ оповідань Остапа Вишні. Виставка буде цікава всім, хто цікавиться нашою українською літературою та життєвим шляхом сатира.

Книжкові новинки в бібліотеці

Цього тижня бібліотечний фонд нашої шкільної бібліотеки поповнився цікавими, корисними виданнями українською мовою. Читачам середнього і старшого шкільного віку презентовано оригінально і яскраво оформлену виставку новинок «Нові книги – нові друзі», з якої можна обрати книгу для читання вдома або в читальному залі.

Все,

що серце і що розум

вік творили не один,

повизбирувало людство

в книги - перла із перлин.

Юлій Вонаг.

Життя прожити – не поле перейти. Всяке трапляється. Трапляються складні ситуації, в яких і дорослий може розгубитись, не те що підліток. Як бути? Хто підскаже? Хто навчить розуму? Звісно ж книга! Не бойовики та серіали, яким ви віддаєте перевагу, а книга! Вона порадить, допоможе, навчить поступати за досконалішим кодексом честі, совісті, людяності. І ти не схибиш у житті.

Завітайте до нашої бібліотеки!

"Вчимося читати - вчимося жити!"

Простий вислів і слова говорять самі за себе. Протягом всього життя ми навчаємося пізнавати навколишній світ. Поряд з нами завжди ті,хто допомагає нам у цій нелегкій справі: батьки, вихователі, вчителі... Але є ще один, іноді зовсім непомітний , хоча доволі серьйозний і важливий помічник. Він із самого дитинства щодня супроводжує нас життєвим шляхом дорослішання і самоствердження, даючи поради і приклади, відкриваючи світ мрій і сподівань, допомагаючи пізнавати минуле і зазирнути у майбутнє. Ім'я йому - книга. Вона може стати твоїм найдорожчим скарбом і найважливішим відкриттям, але, не встигнувши своєчасно "встановити із нею зв'язок", ти можеш втратити його раз і назавжди.

Отже, починай дружити з нею!

Бібліотека - це не тільки місце зберігання та читання книг, журналів чи енциклопедійІ не просто точка доступу до мережі Інтернет або місце, де можна знайти потрібну інформацію. Предметом гордості бібліотеки завжди були і є книжки та читачі – справжні друзі!

/Files/photogallery/732/IMG_4092.JPG

/Files/images/IMG_6955.jpg

Шановні користувачі!

Щиро вітаємо Вас на сайті Єрківської шкільної бібліотеки !
Сподіваємося, що ви станете постійними відвідувачами нашого сайту, а ваш пошук необхідної інформації завжди буде успішним!

/Files/images/noviy_rk/P2240655.JPG

/Files/photogallery/732/P9300545.JPG

В нашій бібліотеці можна:
- взяти цікаву книгу;
- розповісти про книгу, яка сподобалась;
- підготувати доповідь, повідомлення або презентацію;
- знайти в мережі Інтернет потрібну для навчання інформацію;
- почитати журнали та енциклопедії;
- виконати домашнє завдання.

/Files/photogallery/732/SAM_2890.JPG

Історія книги:

Неможливо уявити собі сучасне суспільство без книг. Проте були часи, коли не тільки книг не було, але і писати люди не вміли. Але людина істота невтомне і настав момент, коли розум його винайшов і те і інше.
Шумери, вавілоняни, ассірійці і багато їх сусідів писали на глиняних табличках. Матеріал був дешевим, але з-за розміру табличок тексти на них були короткими. Тому великі твори, такі, як епос про Гільгамеша, або оповідь про початок світу, записували на декількох табличках. Зборів табличок існували при храмах і царських палацах. Археологи розкопали бібліотеки ассірійського царя Ашшурбанапала (VII ст. до н.е.), на полицях якої було понад 20 тис. табличок з різноманітними текстами.
Стародавні єгиптяни винайшли більш зручний матеріал для письма - папірус, який робили з особливим чином оброблених стебел папірусу, що ріс в достатку на берегах Нілу. Окремі листи склеювали в довгу смугу, сувій. На таких свитках, що досягали в довжину до 1000 м, записували релігійні тексти, казки, повчання, легенди, літописи. Папірус - пухкий матеріал, тому писати на ньому можна було тільки з одного боку: чорнило, наносившиеся загостреною очеретяною паличкою, проникало на всю глибину.Сувої зберігалися в скринях і стінних нішах. Деякі тексти призначалися спеціально для поховань; багато з них збереглися до нашого часу. Писали єгиптяни і на лляних тканинах. Такими тканинами, зокрема, обмотували мумій. Тексти іноді супроводжували малюнками.
Всі тексти були рукописними. Єдине відоме виключення - так званий Фестський диск, знайдений на Криті і виготовлений в XVII ст. до н.е. Цей не прочитаний досі текст був нанесений на сиру глину способом, схожим на механічний: знаки були вирізані на штампиках і відтиснуті на сирій глині.
Коли в IX - VIII ст. до н. е. у греків з'явилася алфавітна лист, вони стали писати на пальмових листках, липовий лубе, лляних тканинах і навіть на свинцевих свитках. Однак головним матеріалом залишався папірус. Пізніше в Римі та Греції стали застосовувати дерев'яні таблички, покриті воском або оштукатурені. Їх широко використовували в школах. Старий текст на воску можна було затерти і написати новий. Якщо тексти були довгими і розміщувалися на декількох табличках, їх пов'язували. Так виходила зв'язка, яку називали кодексом. Вона була схожа на знайомі нам книги, які теж називали кодексами, коли стали писати на пергаменті.
Тексти були різними; серед них філософські і взагалі наукові праці, вірші, епічні твори, записи трагедій і комедій і т.д. В III ст. до н.е. виникла найвідоміша бібліотека давнини - Олександрійська в Єгипті. У I ст. до н.е. в ній було близько 700 тис. сувоїв.

Книги «нашої ери»:
Нарешті античний світ знайшов новий міцний матеріал - пергамент (за назвою міста Пергам в Малій Азії, де його виробляли). Пергамент робили з овечих, телячих, козячих і навіть котячих шкір. Матеріал був міцним, але на виготовлення однієї книги могло піти ціле стадо. Листи можна було згинати, зшивати. Писали на пергаменті вже з двох сторін і не тільки очеретяними паличками, але і пташиними пір'ями.
Потреба в розмноженні текстів все зростала, а можливості переписувачів були обмежені. І з IV - V ст. до н.е. в китайських монастирях стали вирізати з дерева рельєфні тексти і ікони в дзеркальному відображенні. Змастивши їх фарбою, можна було отримати більшу кількість відбитків.
Набагато зручніше цільної дошки з текстом окремі знаки, з яких можна складати різні тексти. Першим до цього додумався в XI ст. коваль Пі Шен.
На Русі книги з'явилися з прийняттям християнства. Київські князі запрошували переписувачів і перекладачів. Вони теж писали на пергаменті. Новгородці писали один одному листи на бересті. Їх діти вчилися писати, процарапывая літери на її білій поверхні. Берестой користувалися і пізніше.
Найдавніша російська пергаментна книга - Євангеліє ХІ ст., написаної для новгородського посадника Остромира. Вона прикрашена мініатюрами та орнаментами. У цей час на Русі книга була головним чином релігійного змісту.
У XV ст. книгодрукування поширилося по всій Європі. Гутенберг, ювелір, гравер, різьбяр по каменю, винайшов книгодрукування. Він першим застосував розбірний шрифт, хоча вважається, що в Європі у нього були попередники.

Цікаві факти про книгу та бібліотеки

Найтовстіша у світі книга – англійський словник, що містить 8600 сторінок.
Найбільшою книгою у світі є видана у 1976 році у Денвері, штат Колорадо, США, "Суперкнига”, розмір якої становить 274 на 307 сантиметрів, а вага – 252кг 600г, яка налічує 300 сторінок.
Однією з найменших книг є томик віршів Т.Г.Шевченка "Кобзар”, який створив мікромайстер Микола Сядристий. Книга складається із 12 сторінок, кожна площею 0,6 квадратного міліметра. Перегортати сторінки можна тільки загостреним кінцем людської волосини. Книга зшита павутинкою, обкладинка зроблена з пелюстки безсмертника. На обкладинці – портрет поета та зображення хати, де він народився.
Найбільше видання у світі – це багатотомна збірка "Акти і публікації Британського парламенту 1800-1900 років”. Усі томи збірки важать разом 31 тонну. Для того, щоб їх прочитати, потрібно понад 6 років.
Перлиною слов’янської поліграфії вважається книжка "Байки” І.Крилова, видана в Санкт-Петербурзі у 1856 році. Книга менша за поштову марку, тому читати її можна лише за допомогою лупи.
Однією з найбільших старовинних книг є гігантський атлас вагою 120кг, який знаходиться в Державній бібліотеці в Німеччині. Виданий він у 1661 році і має розміри 170 на 110см.
Стародавні люди писали на каменях, стінах печер за допомогою малюнків. Це було піктографічне письмо. На стінах храму у Фівах вирізьблено найдавніший літопис. Стіни ці є своєрідними сторінками книги, найбільшої у світі за своїми розмірами – кам’яні аркуші її сягають до сорока метрів у ширину.
У давнину існували глиняні книги. У таких книгах писали загостреними паличками. Глину сушили, загартовували у вогні. Такі книги були важкі і незручні у користуванні.
У стародавньому Єгипті книги писали на папірусі. Папірус – болотяна рослина зі стеблом висотою 4-5 метрів. Стебла папірусу розрізали на тонкі смужки, розкладали їх так, щоб край однієї смужки заходив на край другої. Краї приклеювали. Другий шар тонких смужок накладали перпендикулярно до першого. Накладені смужки пресували, просушували. Написану на папірусі книжку згортали в сувій (найдовший сувій має понад 40 метрів довжини). До ХІV століття книги писали на пергаменті (за назвою м.Пергам, де його вперше виготовили). Пергамент виробляли зі шкіри молодих телят, ягнят, кіз.
Писали на пергаменті чорнилом та різними фарбами. Чорнило робили із сажі, відвару кори вільхи та дуба. Заголовки, ініціали, великі букви виводили червоною фарбою. Використовували також охру – світло-жовту фарбу, лазур, золото, срібло.
Усі рукописні книги переплітали. Палітурку виготовляли з дерев’яних дощок, обтягнутих шкірою, парчею, оксамитом та атласом. Потому прикріплювали металеві бляхи, аби книжки довше зберігалися. Зверху виготовляли срібні або золоті обкладки. Верхню кришку прикрашали дорогоцінним камінням, перлами.

Самая большая мини-библиотека

С 1972 года Йозеф Тари (Jozsef Tari) стал собирать разные миниатюрные книги. Сейчас в его коллекции находится около 4500 экземпляров книг, среди них находится и самая миниатюрная в мире книга, размеры которой составляют всего 2,9 х 3,2 мм.

Тари всегда был поклонником книг, так как долго работал в типографии. Только благодаря своей работе, Йозеф Тари начал собирать свою коллекцию. В его мини-библиотеке большинство книг написано на венгерском языке, однако есть экземпляры, которые были привезены из США, Японии, Мексики, Канады, Австралии и даже Индонезии.

Интересно то, что его коллекция имеет большую тематическую разнообразность: у него есть книги о спорте, религии, кулинарные книги и художественная литература. Самое главное условие – это то, что размер книги должен быть не больше 76 мм. Многие книги в его коллекции имеют возраст уже более века, но главной достопримечательностью библиотеки все же, остается самая маленькая книжка в мире.

Кроме мини-книг, в коллекции Йозефа находится 15 видов разнообразных миниатюрных газет, в том числе и самая маленькая газета, размером 19 х 26 мм.

Самая маленькая библиотека в мире

Из-за возросшей популярности мобильной связи красные телефонные будки в Англии медленно, но верно уходят в историю. Однако на свалку их не выбрасывают. Владелец будок — оператор связи British Telecom распродает их всем желающим. Британцы переоборудуют эти будки в душевые, кладовки, а также художественные инсталляции.

Жители крошечного английского городка Уэстбери-саб-Мэндип решили не отставать от моды и выкупили одну будку за символическую цену в 1 фунт, сделав из нее уникальную достопримечательность — самую маленькую библиотеку в мире. Причем находится библиотека на свежем воздухе и работает круглосуточно, 365 дней в году.

Внутри будки установили полки, на которых расположили книги разной тематики. Помимо книг в самой маленькой библиотеке можно найти диски и DVD. Каталог библиотеки содержит более 100 наименований: классика, периодические издания, нашумевшие бестселлеры и многое другое.

В самой маленькой библиотеке нет библиотекаря, здесь сделан упор на сознательность читателей. Люди сами приносят из дома книги, чтобы поставить их на полки, а взяв что-то почитать — обязательно возвращают книгу на место.

Несмотря на очень маленькое количество жителей в городе (около 800 человек), библиотека в телефонной будке очень популярна, порой читателям, чтобы взять книгу, приходится отстоять очередь.

Красивейшие библиотеки мираВ этой подборке собраны красивейшие и самые знаменитые библиотеки мира. Многие из них являются ключевыми достопримечательностями своих городов, некоторые вызывают бурный общественный резонанс, но в любом случае, каждая из этих библиотек заслуживает внимание. В подборке я буду приводить ссылки на подробный рассказ о многих из этих сооружений, так как о большинстве из них мы уже писали ранее. Сразу отмечу, что это не рейтинг, а просто список, выстроенный в произвольном порядке

красивейшие библиотеки

Библиотека Конгресса в США

Библиотека Конгресса — научная библиотека, де-факто, это национальная библиотека Соединенных Штатов, а так же самое старинное федеральное культурное учреждение страны (1800 год). Расположена она в трех зданиях в Вашингтоне, округ Колумбия. Это также крупнейшая библиотека в мире по объему фондов с общим числом книг в 22.19 миллионов

красивейшие библиотеки


Национальная библиотека республики Беларусь, Минск

Национальная библиотека Беларуси содержит крупнейшее собрание белорусских печатных материалов, а так же третью по величине в мире коллекцию книг на русском языке. но известной она стала не благодаря этому, а благодаря зданию, в котором она расположилась. Оно было достроено в 2006 году и имеет 22 этажа. Многие критикуют сооружение благодаря неправильной форме, но это все равно делает библиотеку одной из самых необычных в мире. Новое здание было спроектировано архитекторами Михаилом Виноградовым и Виктором Крамаренко

библиотека беларусиБиблиотека аббатства Святого Галла, Швейцария

Библиотека монастыря Святого Галла является одной из красивейших в мире, одной из самых ранних и самых важных монашеских библиотек в мире, а так же самой старой в Швейцарии. Здесь содержится 2100 рукописей, относящихся ко времени 8-15 столетий, а так же 1650 инкунабул. В общей сложности здесь хранится около 160 000 всевозможных материалов

Читальный зал университета Граца, Австрия


Библиотека Гейзеля, Университет Калифорнии, Сан Диего

Библиотека Гейзеля, главная библиотека Калифорнийского университета, расположенного в городе Сан Диего. Названа в честь Теодора Сьюза Гейзеля, внесшего значительный вклад в её развитие


Архитектурная библиотека TU Delft в Нидерландах

Дельфтская библиотека была построена в 1997 году дельфтским бюро архитектуры Mecanoo. Расположена она во внутреннем дворе университета. Крыша библиотеки покрыта травой, которая служит естественной изоляцией

Общественная библиотека Стокгольма

Стокгольмская общественная библиотека, а точнее, её здание, было разработана шведским архитектором Гуннаром Аспландом. Строительство началось в 1924 году и было завершено в 1928. Это одно из самых известных зданий Стокгольма и одна из наиболее важных работ Аспланда. Фактически, это была первая шведская публичная библиотека, которая применила принцип открытых полок

Библиотека Александрина в Египте

Библиотека Александрина является главной библиотекой и культурным центром, расположенным на берегу средиземного моря в египетском городе Александрия. Построена на месте древней библиотеки Александрии

Читальный зал Британского музея

Читальный зал расположен в самом центре Большого Двора Британского музея. Он использовался, как главный читальный зал Британской библиотеки, пока в 1997 году она не была перемещена в другое здание в Лондоне

Библиотека Софийского университета, Болгария

Общественная библиотека Сиэтла, Вашингтон, США

Центральная библиотека Сиэтла расположена в 11-этажном здании из стекла и стали в центре города Сиэтл в Вашингтоне. Новое здание было открыто в 2004 году. Ежегодно его посещает до 2 миллионов человек, среди которых как любители чтения, так и многочисленные туристы и путешественники

Общественная библиотека Ванкувера, Канада

Городская библиотека Штутгарта

Этот современнейший медиацентр открылся в Штутгарте совсем недавно. Благодаря необычному дизайну и выбору цвета все внимание посетителя здесь устремлено исключительно на книжные полки. Несомненно, что именно такими будут библиотеки будущего. Подробнее в теме о библиотеке Штутгарта

Австрийская Национальная библиотека в Вене

Национальная библиотека Австрии обладает колоссальной историей, а так же впечатляющим внешним интерьером и экстерьером. Общая коллекция книг здесь превышает семь с половиной миллионов, из которых 180 000 — папирусы. здесь хранится множество ценнейших рукописей, редких и уникальных книг и других материалов

Берлинская старая библиотекa

Здание Государственной библиотеки Берлина расположено в самом центре города, здесь хранится свыше 7 миллионов томов книг


Завершим нашу подборку немного нетрадиционной библиотекой, расположенной в одном из отелей на побережье океана — это библиотека отеля Ко-Самуи в Таиланде

Вислови видатних людей про книгу

Про книгу висловлювались видатні люди:

"Люди перестають мислити, коли перестають читати" (Д.Дідро),

"Книги - діти розуму" (Джонатан Свіфт),

"Книжки - кораблі думки, що мандрують хвилями часу" (Френсіс Бекон),

"Завдання книг - полегшити, прискорити пізнання життя, а не замінити його" (Я.Корчак),

"Без пристрасті до книжки людині недоступні культура сучасного світу, інтелектуальне і емоційне вдосконалення" (В.Сухомлинський).

"Одна мудра книга краща від найбільшого багатства" - перське народне прислів'я

"Людина, для якої книжка уже в дитинстві стала такою необхідною, як скрипка для музиканта, як пензель для художника, ніколи не відчує себе обділеною, збіднілою, спустошеною" (В.Сухомлинський)

"Книга - сад, вмещающийся в кармане" - арабське прислів'я

"Дім, в якому немає книг, подібний до тіла, позбутого душі" (Цицерон)

"...Дивною і ненатуральною здається людина, яка існує без книги" (Т.Г.Шевченко)

"Бібліотеки - це скарбниці всіх багатств людського духу" (Г.Лейбніц)

"Читайте! Нехай у вашому житті не буде жодного дня, коли б ви не прочитали хоча б сторінки з нової книги" (К.Паустовський)

Українські прислів'я та приказки про книгу

Без хліба легше прожити, а ніж без книги.
*
Весела книжка – твоя радість.
*
Дім без книги – день без сонця.
*
День без книги, що обід без хліба.
*
З книгою жити – з добром дружити.
*
З книгою подружишся, розуму наберешся.
*
З ручаїв – ріки, з книжок – знання.

Знання – сонце, книга-вікно.
*
Золото добувають із землі, а знання – з книжок.
*
Книга – дзеркало життя.
*
Книга – міст у світ знань.
*
Книга – світ, книга - серцю привіт.
*
Книга – твій друг, без неї, як без рук.

Книга для дітей, що волога для полів.
*
Книга для розуму, що теплий дощик для посіву.
*
Книга добру навчить, від дурного відверне.
*
Книга корисна, коли її читають.
*
Книга не пряник, а дітей до себе манить.
*
Книга мала, та серцю люба.
*
Книга подібна воді – дорогу проб’є усюди.
*
Книгу читай, розуму набирай.
*
Книги читати - усе знати.
*
Книгу читають не очима, а розумом.
*
Кому книга - розвага, а кому - навчання.
*
Книгу прочитав – на крилах політав.
*
Молодому книга – крила, старому – кийок.
*
Нема розумного сусіда – з книгою поговори.
*
Одна книга тисячі людей навчає.
*
Письменному книжка в руки.
*
Розум без книги, що птах без крил.
*
У домі без книги, як без вікон, темно
*
Книга для розуму, що теплий дощик для посівів.
*
Книга для дітей, що волога для полів.
*
Книгу потрібно читати не очима, а розумом.
*
Книга тоді корисна, коли її читають.
*
Без хліба легше прожити, ніж без книги.
*
Книга - твій друг, без неї, як без рук.
*
Книга подібна воді - дорогу проб'є усюди.
*
Книжка мовчки все розкаже.
*
Книжка розуму навчає.

Що книга, то розум
*
Книга, а не борода робить чоловіка мудрим.
*
Книгу читати – не язиком чесати.
*
Хто книгу читає, той і розум має.
*
Хто багато читає, той багато знає.
*
Мудрої книги мова – не полова.
*
Будеш з книгою дружити – буде легше в світі жити.
*
Гарна книга научить, а погана намучить.
*
Книга – найкращий подарунок.
*
Хто книгу читає, в того розум прибавляє.
*
Книга – друг на все життя.
*
Мудрим ніхто не родився, а навчився.

Вчитись ніколи не пізно.
*
Не кажи – не вмію, а кажи – навчусь!
*
Розум за гроші не купиш.
*
Вік живи – вік учись.
*
Здобудеш освіту – побачиш більше світу.
*
За одного вченого дають десять невчених.
*
Писать не язиком чесать.
*
Наука в ліс не веде, а з лісу виводить.
*
Вчення – світ, а не вчення – тьма.
*
Людина без книги, як ліхтар без свічки.
*
Ліпший розум, як готові гроші.
*
Чого навчився, того за плечима не носить.

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

  • GuestLonse

    2017-11-19 11:52:24

    guest test post [url=http://gdhyuei23kol.com/]bbcode[/url] html http://gdhyuei23kol.com/ simple...

Новини

Опитування

Хто відвідував наш сайт?

Календар

Попередня Січень 2020 Наступна
ПВСЧПСН
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031